3pm it AB
 2023-01-27  08:53:52
  Dalav 13 A  www.3pm.se
  192 77 Sollentuna  08-594 732 70 eller 0703-72 74 50
  Sverige  Kontakta mig

  
  
  MENY

3pm

Info

System
  KUNDER OCH PARTNERS


  


     
ELEGANT LAGER

Åter

Ett valfritt antal Lager kan läggas upp. Inom ett Lager kan ett valfritt antal Lagerplatser skapas.
Vilket lager som artiklar levereras från bestäms per orderrad i ordersystemet.
Kund / Artikel styr förslag till utleveranslager.
Lagervärde erhålls på fyra sätt:

 • Senaste inköpspris
 • Försäljningspris minus Försäljningskostnader
 • STK - Standardpris
 • Vägt pris - genomsnittspris

Som varukostnad väljs ett av ovanstående alternativ.
Artikelvikt och volym kan anges.

Funktionaliteten kan kortfattat beskrivas enligt följande:

 • Lager
  • Bekräfta in- eller utleverans med urval:
   • Kund / Leverantör
   • Artikel
   • Direktleveranser
   • Alla Artiklar
  • Avstämning av lager - in och utleverans av en artikel / månad
  • Lagerkorrigering
  • Lagervärde för ett lager eller summan av alla lager
 • Inleverans
  • Bearbeting av inleveranser via Inköpsorder
  • Skapa inleveranser utan Inköpsorder
 • Utleverans
  • Bearbeta begärda utleveranser - order
  • Plocklisa
  • Lastlista (PostNr ordning)

Kontakta mig för mer information