3pm it AB
 2022-12-04  22:37:52
  Dalav 13 A  www.3pm.se
  192 77 Sollentuna  08-594 732 70 eller 0703-72 74 50
  Sverige  Kontakta mig

  
  
  MENY

3pm

Info

System
  KUNDER OCH PARTNERS


  


     

RESKONT.FINANS
FACTORING
KONTRAKT
FACTORING

Åter

Factoringsystemet bygger på de två faktureringssystemen. Från dessa kan fakturor säljas / överföras till ett finansföretag.
Finansbolaget värderar fakturan och beslutar efter kreditvärdering om utbetalning. Avräkningen kan sedan ses av fakturautställaren.

Funktionaliteten kan kortfattat beskrivas enligt följande:

 • Godkänn faktura
  • Placera fakturan mot Finansbolagets kundregister
  • Beslut om avgifter och eventuella depositioner
  • Beslut om att avvakta / avvisa fakturan
 • Kreditgodkännande
  • Fakturautställare (Återförsäljare)
  • Fakturamottagare (Kund)
 • Depositioner kan lämnas på två sätt
  • Via enskild faktura
  • Generellt via Fakturautställare (Återförsäljare)
 • Beslut om utbetalningsdatum och utbetalningsform
 • Återförsäljarregister styr avgifter och återdebitering
 • Inom ramen för Återförsäljarregister finns information om bland annat kreditlimit, utnyttjad kredit, kreditstatus mm
 • Registrerade utbetalningar kan ses på två sätt
  • per betalningsform och datum
  • per kund och datum
 • e-legant Kundreskontra används för inbetalningar från Fakturamottagare (Kund)

Kontakta mig för mer information