3pm it AB
 2020-08-13  02:03:17
  Dalav 13 A  www.3pm.se
  192 77 Sollentuna  08-594 732 70 eller 0703-72 74 50
  Sverige  Kontakta mig

  
  
  MENY

3pm

Info

System
  KUNDER OCH PARTNERS


  


     
KONTRAKT

Åter

Finanssystemet är baserat på kontrakt. Till dessa kontrakt knyts ränteformer.

Funktionaliteten kan kortfattat beskrivas enligt följande:

  • Vi hantera följande finansformer:
    • Leasing - annuitet med förhöjd första betalning och restvärde
    • Avbetalning - Rak amortering eller annuitet och räntefritt under en första period
    • Kreditkort - med fast återbetalningsbelopp eller procent på restskuld eller kombinerat.
  • Diskontering av kontrakt med avräkningskostnader, deposition och återdebitering.
  • Kontraktsbetalaren kan via webben se gjorda betalningar, restskuld, obetalda avier mm
  • Kreditförfrågningar kan lämnas och besvaras via webben

Kontakta mig för mer information