3pm it AB
 2023-09-26  20:17:29
  Dalav 13 A  www.3pm.se
  192 77 Sollentuna  08-594 732 70 eller 0703-72 74 50
  Sverige  Kontakta mig

  
  
  MENY

3pm

Info

System
  KUNDER OCH PARTNERS


  


     


ELEGANT REDOVISNING

Åter

Förutom den manuella registreringen av bokföringstransaktioner väljer man om fakturor, inbetalningar, leverantörsbetalningar och aconto automatiskt skall bokföras.

Funktionaliteten kan kortfattat beskrivas enligt följande:

 • Tre fält (dimension) för registrering av konto, "kostnadsställe" eller "kostnadsbärare" samt ett textfält för valfri användning.
 • Kontosträngen byggs genom att önskade begrepp - typ kostnadsställe - läggs upp i en Begreppstabell.
  Kontoplanen byggs sedan genom att definierade begrepp läggs in på valda konton. Resultatet av detta blir att informationen anpassas dynamiskt till dina informationskrav.
  Som exempel:
  • På kontot för försäljning kan man lägga kostnadsställe i andra fältet
  • På kontot för personalfordringar kan du lägga anställningsnummer i andra fältet
 • Informationen summeras till 8 olika nivåer:
  • Konto
  • SRU kod (för deklarationsändamål)
  • Koncern - kan användas för koncernrapportering, men är valfritt att använda för andra ändamål
  • KontoRapportkod - kan användas för valfri summering av kontogrupper eller konton
  • Kund
  • Produkt - förutom belopp även antal
  • Leverantör
  • Återförsäljare - om finanssystemen används
 • Informationen summeras även till en Summadatabas som bland annat summerar de tre dimensionerna.
  Användningsområdet kan exempelvis vara kostnadsställerapportering.
  Summadatabasen användas också för att aggregera operativ information om Kunder, Produkter mm.
 • Budget kan registreras på valda Summadatabasstrukturer. Man kan på detta sätt registrera Budget på t.ex. Kunder och / eller Produkter. Kontoplanens intäktsstruktur kan därmed få alternativa möjligheter för uppföljning.
 • Avstämning
  • Stöd finns för att stämma av (avprickning) av exempelvis bankkontot.
  • Stöd finns också för att stämma av balanskonton - typ personalfordringar.
 • Stående bokföringsorder
 • Automatisk reservering på valfria konton
 • Du kan ha brutet räkenskapsår
 • En 13:de månad för bokslutsdispositioner
 • Kontoplanen hjälper vi dig att lägga upp med hjälp av olika standardkontoplaner
 • Stöd för att under löpande bokföringsår gå över till Euro
 • Rapporter
  • Verifikationslista
  • Transaktionslista
  • Kontoutdrag
  • Balansräkning
  • Resultaträkning
  • Huvudbok
  • Momsdeklaration
  • Momsrapport
  • Rapportgenerator på Summaregistret
  • Överföring till Excel
 • Du kan under löpande räkenskapsår uppgradera från e-xakt bokföring till e-legant redovisning.

Kontakta mig för mer information