3pm it AB
 2022-12-04  23:13:48
  Dalav 13 A  www.3pm.se
  192 77 Sollentuna  08-594 732 70 eller 0703-72 74 50
  Sverige  Kontakta mig

  
  
  MENY

3pm

Info

System
  KUNDER OCH PARTNERS


  


     


TJÄNST - FAKTURERING

Åter

Vi kan erbjuda hela tjänsten från fakturering till inkasso.
Naturligvis avgör ni själva hur arbetsuppgifterna fördelas mellan oss.

I tjänsten ingår:
  • Fakturering
  • Fakturadistribution
  • Betalningsplacering
  • Påminnelser
  • Räntefakturering
  • Inkasso
Genom vår faktureringsservice kommer ni att kunna effektivisera er administration samtidig som ni har full kontroll över hela processen.

Kontakta mig för mer information