3pm it AB
 2024-07-20  17:05:54
  Dalav 13 A  www.3pm.se
  192 77 Sollentuna  08-594 732 70 eller 0703-72 74 50
  Sverige  Kontakta mig

  
  
  MENY

3pm

Info

System
  KUNDER OCH PARTNERS


  


     

TAXI
ANSTÄLLDA
BC
LEDIGA PASS
TAXI ANSTÄLLDA

Åter

Taxisystemet för anställda är till för att underlätta den administratriva hanteringen för den antällde men även för åkaren.

Den anställde skall enkelt kunna komma åt sin lönespec, körschema. kreditskulder mm.

Eftersom systemet är internetbaserat kan åkaren ge den anställde möjlighet att själv registrera körpass eller se vilka pass han är inplanerad på.
Man kan också visa vilka pass som är lediga för bokning.

Funktionaliteten kan kortfattat beskrivas enligt följande:

 • Avräkning för den anställde
  • Registrering av köruppdrag
  • Förarredovisning
  • Kreditavräkning.
  • Lönespec
 • Planering
  • Visa körschema
  • Visa lediga körpass på WEBB-en

Kontakta mig för mer information