3pm it AB
 2024-07-20  19:04:22
  Dalav 13 A  www.3pm.se
  192 77 Sollentuna  08-594 732 70 eller 0703-72 74 50
  Sverige  Kontakta mig

  
  
  MENY

3pm

Info

System
  KUNDER OCH PARTNERS


  


     

TAXI
ANSTÄLLDA
BC
LEDIGA PASS
TAXI BC (BESTÄLLNINGSCENTRAL)

Åter

Systemet vänder sig till en beställningscentral för taxi.
Administratriv uppföljning som bl.a. fakturering och avräkning gentemot Taxi-åkerierna hanteras.

Funktionaliteten kan kortfattat beskrivas enligt följande:

 • Avräkning
  • Avräkning mot åkeriet
  • Krediter
  • Fakturering
  • Körstatistik
  • Kundstatistik
  • Avtalshantering
 • Bokföring
  • Redovisning med kostnasuppföljning på åkeriet
  • Kund- och Lev.reskontra

Kontakta mig för mer information