3pm it AB
 2024-07-20  17:48:28
  Dalav 13 A  www.3pm.se
  192 77 Sollentuna  08-594 732 70 eller 0703-72 74 50
  Sverige  Kontakta mig

  
  
  MENY

3pm

Info

System
  KUNDER OCH PARTNERS


  


     

TAXI
ANSTÄLLDA
BC
LEDIGA PASS
TAXI

Åter

Taxisystemet täcker alla delar i verksamheten och kan spara mycket administrativ tid.

Funktionaliteten kan kortfattat beskrivas enligt följande:

 • Avräkning
  • Registrering av köruppdrag
  • Förarredovisning
  • Kreditavräkning.
  • Om beställningscentralen önskar kan
   avräkningen ske integrerat mellan systemen - m.a.o kan man automatiskt få in körpassen och krediterna i systemet.
   Färdig integration finns mot de stora taxameterleverantörerna.
  • Löneberäkning för anställda och åkeriägare
  • Uppföljning av kreditkortkrediter
  • Utbetalnig via Postgiro eller Bankgiro
 • Planering
  • Skapa körschema för Bilar och Personal
  • Visa körschema för bilar och personal i Kalenderformat
  • Statursredovisning för alla körpass
  • Publicera lediga körpass på WEBB-en
 • Register
  • Körjornal för uppföljning och kontroll
  • Viltidsregister för uppföljning och kontroll
 • Rapporter
  • Anställningsavtal
  • Lönespecifikationer
  • Momsspecifikation
  • Statestik över inkörda belopp för bilar och anställda
 • Bokföring
  • Bokföring skapas automatiskt vid de olika avräkningstillfällena.
  • Kostnadsredovisning kan ges för antingen bilar eller personal eller både och.
  • Automatiskt beräkning skattedeklaration enligt skatteverkets blankett.
  • Förenklad bokning av lev.fakturor.

Kontakta mig för mer information