3pm it AB
 2023-01-27  07:59:43
  Dalav 13 A  www.3pm.se
  192 77 Sollentuna  08-594 732 70 eller 0703-72 74 50
  Sverige  Kontakta mig

  
  
  MENY

3pm

Info

System
  KUNDER OCH PARTNERS


  


     
ELEGANT KUNDRESKONTRA

Åter

Vid registrering av en betalning sätts statusen till preliminärbetald. Detta ger möjlighet att ändra betalningen om en felregistrering gjorts. Dagens betalningar stäms av per betalform och därvid slutgodkänns betalningarna.
I e-legant Kundreskontra finns ett kundregister för aktiv uppföljning av betalningar.

Funktionaliteten kan kortfattat beskrivas enligt följande:

 • Det finns fyra sätt att placera betalningar
  • Genom att klicka på betald faktura
  • Via OCR-Referens eller Fakturanummer
  • Manuell registrering
  • Integrerad betalning från Post- eller Bankgiro
 • Inom ramen för Kundregister finns information om bl a kreditlimit, utnyttjad kredit, kreditstatus mm.
 • Avvikelser kan bokföras vid betalningsregistreringen.
 • Aconto kan användas för att utreda betalningsavvikelser. Härifrån kan även avvikelser bokföras.
 • Kravtexter väljs per Kund.
 • Dröjsmålsränta beräknas på varje faktura.
 • Registrerade betalningar kan ses på två sätt
  • per betalningsform och datum
  • per kund och datum
 • Månadens betalningar kan överföras till Excel - för analys och uppföljning.

Kontakta mig för mer information