3pm it AB
 2024-06-15  20:03:03
  Dalav 13 A  www.3pm.se
  192 77 Sollentuna  08-594 732 70 eller 0703-72 74 50
  Sverige  Kontakta mig

  
  
  MENY

3pm

Info

System
  KUNDER OCH PARTNERS


  


     
EXAKT FAKTURERING

Åter

Fakturering kräver inget kund- eller produktregister. Till stöd för faktureringen finns fakturamallar.
Dessa mallar kan användas som ett kundregister men även för standardisera andra delar av fakturan såsom kravtexter mm.

Funktionaliteten kan kortfattat beskrivas enligt följande:

 • Fakturamallar för snabbare registrering
 • Automatisk fakturanummeruppräkning kan väljas
 • Fakturajournal för daglig uppföljning / kontroll
 • Valuta hanteras
 • Manuell prissättning
 • Moms per fakturarad
 • Fasta fakturatexter men även textrader för fri text
 • Kontroll av fakturanummersserien
 • Månadens fakturor i sammandrag
 • Möjlighet att sälja fakturan till ett finansbolag eller överföra fakturan för central utskrift
 • Integration med ekonomisystemen - antingen e-xakt eller e-legant
 • Intäktsbokföring görs per fakturarad.

Kontakta mig för mer information