3pm it AB
 2024-06-15  18:08:54
  Dalav 13 A  www.3pm.se
  192 77 Sollentuna  08-594 732 70 eller 0703-72 74 50
  Sverige  Kontakta mig

  
  
  MENY

3pm

Info

System
  KUNDER OCH PARTNERS


  


     
EXAKT FAST FAKTURERING

Åter

Genom att lägga upp en fakturamall kan fakturor skapas automatiskt varje månad.

Funktionaliteten kan kortfattat beskrivas enligt följande:

  • Förfallodag styrs till ett antal förvalda datum.
  • Förenklad hantering med hjälp av översikter av fakturamallar och faktureringsperioder
  • Skapade fakturor godkänns på vanligt sätt i faktureringen.
  • En årsmall skapas som ligger till underlag för faktureringen. Denna årsmall kan återställas vid lämpligt tillfälle.
  • Urval av fakturor, som fast fakturerats, kan göras
  • Kommande perioders faktureringsunderlag kan ses.

Kontakta mig för mer information