3pm it AB
 2024-06-15  19:49:50
  Dalav 13 A  www.3pm.se
  192 77 Sollentuna  08-594 732 70 eller 0703-72 74 50
  Sverige  Kontakta mig

  
  
  MENY

3pm

Info

System
  KUNDER OCH PARTNERS


  


     
EXAKT HYRESDEBITERING

Åter

Hyresdebiteringar riktar sig till fastighetsföretag eller hyresföreningar, kooperativ mm för att få ett bra systemstöd för sin verksamhet.
Med detta system kan de administrativa uppgifterna fördelas (decentraliseras) på ett sådant sätt att arbetet ej känns betungande. Behörighetssystem styr tillgängligheten inom systemet.

Funktionaliteten kan kortfattat beskrivas enligt följande:

 • Hyresgäster
  • Hyresgästregister med kompleterande uppgifter om t.ex. anhörig eller Inneboende.
  • Översikt med angivande av sista inbetalning av hyran
  • Sex egendefinierade fält / fältnamn för registrering
  • Årsmall för hyresdebiteringen
  • Nedladdning av Hyresgästregister till Excel
 • Organisation
  • En hierarkiskt struktur, bestående av Sektion / Grupp, kan läggas upp
  • Denna struktur kopplas till behörighetssystemet
  • Roller i företaget / föreningen
 • Fakturering - Denna funktion förutsätter att man avtalar om e-xakt Faktureringssystem
  • En årsmall skapas som ligger till underlag för hyresdebiteringarna. Denna årsmall kan återställas vid lämpligt tillfälle.
  • Urval av hyror, som fakturerats, kan göras
  • Kommande perioders hyresunderlag kan ses.

Kontakta mig för mer information