3pm it AB
 2024-06-15  18:01:59
  Dalav 13 A  www.3pm.se
  192 77 Sollentuna  08-594 732 70 eller 0703-72 74 50
  Sverige  Kontakta mig

  
  
  MENY

3pm

Info

System
  KUNDER OCH PARTNERS


  


     
EXAKT KUNDRESKONTRA

Åter

Vid registrering av en betalning sätts statusen till preliminärbetald. Detta ger möjlighet att ändra betalningen om en felregistrering gjorts. Dagens betalningar stäms av per betalform och därvid slutgodkänns betalningarna.

Funktionaliteten kan kortfattat beskrivas enligt följande:

 • Det finns fyra sätt att placera betalningar
  • Genom att klicka på betald faktura
  • Via OCR-Ref eller Fakturanummer
  • Manuell registrering
  • Integrerad betalning från Post- eller Bankgiro
 • Avvikelser kan bokföras vid betalningsregistreringen
 • Aconto kan användas för att utreda betalningsavvikelser. Härifrån kan även avvikelser bokföras.
 • Kravtexter läggs upp i fakturamall om en specifik kravtext önskas - i annat fall kan en standardkravtext användas.
 • Dröjsmålsränta beräknas på varje faktura.
 • Registrerade betalningar kan ses per betalningsform och datum
 • Månadens betalningar kan överföras till Excel - för analys och uppföljning

Kontakta mig för mer information