3pm it AB
 2024-06-15  19:56:18
  Dalav 13 A  www.3pm.se
  192 77 Sollentuna  08-594 732 70 eller 0703-72 74 50
  Sverige  Kontakta mig

  
  
  MENY

3pm

Info

System
  KUNDER OCH PARTNERS


  


     
EXAKT MEDLEMSREGISTER

Åter

Medlemsregistret riktar sig till all föreningsverksamhet.
Idrottsföreningar, ideella föreningar, kooperativ mm får ett bra systemstöd för sin verksamhet.
Med detta system kan de administrativa uppgifterna fördelas (decentraliseras) på ett sådant sätt att arbetet ej känns betungande. Behörighetssystem styr tillgängligheten inom systemet.

Funktionaliteten kan kortfattat beskrivas enligt följande:

 • Medlemsregister
  • Medlemsregister med medlem och närmaste anhöriga
  • Översikt med angivande av sista inbetalning av medlemsavgift
  • Sex egendefinierade fält / fältnamn för registrering
  • Årsmall för medlemsavgifter
  • Nedladdning av Medlemsregister till Excel
 • Aktivitetsregister
  • Uppläggningar av aktiviteter och aktivitetstidpunkt
  • Registrering av deltagande medlemmar per aktivitet
  • Aktivitetsrapportering med underlag för Statliga och Kommunala bidrag
 • Organisation
  • En hierarkiskt struktur, bestående av Sektion / Lag, kan läggas upp
  • Denna struktur kopplas till behörighetssystemet
  • Roller i föreningen
 • Fakturering - Denna funktion förutsätter att man avtalar om e-xakt Faktureringssystem
  • En årsmall skapas som ligger till underlag för medlemsavgifterna. Denna årsmall kan återställas vid lämpligt tillfälle.
  • Urval av medlemsavgifter, som fakturerats, kan göras
  • Kommande perioders medlemsavgiftsunderlag kan ses.

Kontakta mig för mer information