3pm it AB
 2024-06-15  19:45:41
  Dalav 13 A  www.3pm.se
  192 77 Sollentuna  08-594 732 70 eller 0703-72 74 50
  Sverige  Kontakta mig

  
  
  MENY

3pm

Info

System
  KUNDER OCH PARTNERS


  


     


ELEGANT FAST FAKTURERING

Åter

Genom att lägga upp en fakturamall kan fakturor skapas automatiskt varje månad.

Funktionaliteten kan kortfattat beskrivas enligt följande:

  • En fakturamall ligger till underlag för faktureringen. Till denna mall knyts fakturarader.
  • Fakturarader anges antingen som gällande för hela året eller specifikt för månader.
  • Till varje månad kan en fakturabilaga (textbilaga) kopplas.
  • Förfallodag styrs till ett antal förvalda datum.
  • Förenklad hantering med översikter av fakturamallar och faktureringsperioder.
  • En årsmall på månadsbasis skapas. Denna årsmall kan återställas vid lämpligt tillfälle.
  • Skapade fakturor godkänns på vanligt sätt i faktureringen.
  • Kommande perioders faktureringsunderlag kan ses.
  • Urval av fakturor, som fast fakturerats, kan göras.

Kontakta mig för mer information