3pm it AB
 2024-06-15  19:05:27
  Dalav 13 A  www.3pm.se
  192 77 Sollentuna  08-594 732 70 eller 0703-72 74 50
  Sverige  Kontakta mig

  
  
  MENY

3pm

Info

System
  KUNDER OCH PARTNERS


  


     


ELEGANT INKÖP

Åter

Inköpssystemet hanterar processen från förfrågan till order. Under denna process kan versioner skapas av förfrågan/ordern så att hela processen dokumenteras.
Leverantören kan involveras och integreras i inköpsprocessen genom
e-Inköpssystemet.

Basen för inköp är - artiklar. I systemet är Produkter det som säljs (och faktureras) medan det som köps in och levereras är Artiklar.
En artikel kan ha flera leverantörer och på så sätt kan flera leverantörers artikelnummer kopplas till samma artikelnummer i systemet.
Artiklar kan byggas upp i artikelstrukturer. Dessa strukturer kan vara kopplade till Produkter men kan också byggas till stöd för inköpsarbetet.
En artikel kan vara av typ Lagervara, Förbrukningsvara eller Tjänst.

Artiklar och artikelstrukturer byggs (förpackas) på så sätt upp efter egna behov och krav och med logistikens utgångspunkter.

Funktionaliteten kan kortfattat beskrivas enligt följande:

 • Inköp
  • Inköpspris hämtas antingen:
   • Från artikelregistrets Gällande inköpspris
   • Från artikelregistrets Senaste inköpspris
   • Från registreringen angivet Pris
  • Ny inköpsorder kan skapas genom att kopiera en tidigare order
  • Leveransadress kan valfritt anges (Direktleverans till kund)
  • Inköpsbekräftelser kan skickas till önskad adress
  • Önskat leveransdatum beräknas från artikelreg. leveranstid eller anges manuellt
  • Separat textbilaga ger möjlighet till leveransinstruktioner mm
  • Allmänna villkor kan biläggas ordern
 • Uppföljning
  • Bekräfta lämnade förfrågningar
  • Leveranser av tjänster
  • Leveranstidsuppföljning
  • Uppföljning mot Leverantörsfaktura
 • Övrigt
  • Inköpsjournal som visar dagens inköp
  • Order per leverantör och månad
  • Inköpsstatistik som väljs med ett urval: Från: ÅÅÅÅ-MM-DD Till: ÅÅÅÅ-MM-DD
  • Uppföljning av ordernummerbrott

Kontakta mig för mer information