3pm it AB
 2024-06-15  19:35:48
  Dalav 13 A  www.3pm.se
  192 77 Sollentuna  08-594 732 70 eller 0703-72 74 50
  Sverige  Kontakta mig

  
  
  MENY

3pm

Info

System
  KUNDER OCH PARTNERS


  


     


ELEGANT ORDER

Åter

Ordersystemet hanterar processen från offert till order. Under denna process kan versioner skapas av offerten/ordern så att hela processen dokumenteras.
Kunden kan involveras och integreras i orderprocessen genom
e-Handelssystemet.

Som stöd för försäljningsarbetet kan produktstrukturer skapas där produkter kan byggas i hierarkiska strukturer som består av både varor och tjänster.
För koppling mot lager skapas artiklar. Dessa artiklar kan på samma sätt som produkter byggas som hierarkiska strukturer som består av både varor och tjänster.

Produkter byggs (förpackas) på så sätt upp, efter marknadens behov och krav och logistikens utgångspunkter hanteras via artiklar och artikelstrukturer.

Funktionaliteten kan kortfattat beskrivas enligt följande:

 • Order
  • Priser mm se - Fakturering.
  • Ny order kan skapas genom att kopiera en kunds tidigare order
  • Leveransadress kan valfritt anges (Direktleverans till kunds kund)
  • Orderbekräftelser kan skickas till önskad adress
  • Leveransdatum beräknas från produktens leveranstid eller anges manuellt
  • Kundregistrets uppgifter styr kreditgivningen
  • Utlevererande lager anges per orderrad
  • Separata leveransinstruktioner kan ges
  • Order kan samfaktureras (flera orders på samma faktura)
  • Fakturering kan avvakta till full leverans
  • Allmänna villkor kan biläggas ordern
 • Uppföljning
  • Offerthantering
  • Leveranser av tjänster
  • Leveranstidsuppföljning
  • Fakturering per levererad order eller alla orders
 • Övrigt
  • Orderjournal som visar dagens order
  • Order per kund och månad
  • Produktförsäljningsstatistik som väljs med ett urval: Från: ÅÅÅÅ-MM-DD Till: ÅÅÅÅ-MM-DD
  • Uppföljning av ordernummerbrott

Kontakta mig för mer information