3pm it AB
 2024-06-15  19:54:14
  Dalav 13 A  www.3pm.se
  192 77 Sollentuna  08-594 732 70 eller 0703-72 74 50
  Sverige  Kontakta mig

  
  
  MENY

3pm

Info

System
  KUNDER OCH PARTNERS


  


     


ÄRENDEHANTERING

Åter

Processen

Ovanstående bild beskriver hur en process definieras i systemet

Generellt för processen är att:

 • En process upprepas återkommande i organisationen
 • En process är ej begränsad i tiden

Generellt för modellen är att:

 • Det finns endast en ingång och en utgång
 • Process-stegen beskrivs i fyra hierarkiska nivåer
 • Process-stegen han enbart röra sig uppåt, nedåt eller framåt
 • Flera Processer kan beskrivas. Dessa processer kan sedan kopplas
  sekvensiellt till varandra eller fungerar oberoende
 • Processer kan beskrivas över företagsgränser.
  Exempel på processer där detta kan vara användbart är
  Inköp-, Order- eller Testprocesser.

Funktionaliteten kan kortfattat beskrivas enligt

 • Stor frihet finns att beskriva Process-stegens information.
  Varje steg beskrivs med valfritt antal informationstyper.
  Exempel på dessa är:
  • Stor och liten Editor
  • Belopp
  • Datum, DatumTid, Dagar, Timmar och Minuter
  • Tabeller och Tabellvärden
  • Dokument och Bilder
 • Beräkningar kan göras med:
  • Datum, Tim, Min
  • Belopp och Antal
  • Priser - Försäljning- eller Inköpspriser
  • Summeringar och Accumuleringar
 • Koppling kan göras till Befintliga register som ex.v.:
  • Kund- och Lev.register
  • Produktregister
  • Kontoplan
  • Egendefinierade register
 • Övrigt:
  • Mail kan skickas efter varje Process-steg
  • Dokument och bilder kan laddas upp till servern
  • Operativa funktioner (t.ex. Fakturering) kan läggas in i process-stegen
  • Upprepning av ett Process-steg (iterationer) kan göras (Bra vid testverksamhet)

Kontakta mig för mer information