3pm it AB
 2024-06-15  20:20:15
  Dalav 13 A  www.3pm.se
  192 77 Sollentuna  08-594 732 70 eller 0703-72 74 50
  Sverige  Kontakta mig

  
  
  MENY

3pm

Info

System
  KUNDER OCH PARTNERS


  


     


CRM

Åter

CRM-systemet ger möjlighet att bearbeta det egna kundregistret men även leverantör-, personal-, återförsäljarregistret kan användas.
Du kan också skapa ett nytt register över prospects eller andra kontakter som ditt företag har.
Från detta kan brev, etiketter, mail och t.ex. telefonlistor skapas.

Funktionaliteten kan kortfattat beskrivas enligt följande:

 • Adresser
  • Skapa ett bolagsadress
  • Skapa en personkontaktsadress - som knyts till Bolagsadressen
  • Sökfunktioner för Adresser och personer
 • Register
  • Registermallar skapas för Adresser, Brev och Uppföljning av kampanjer
  • Personkontakter tilldelas en Grupp (Roll) och Statuskod
 • Utskrifter / Rapportering
  • Utskrift av Brev med företagets Loggo
  • Telefonuppföljningslistor
  • Etiketter
  • Besöksrapporter

Kontakta mig för mer information