3pm it AB
 2024-06-15  18:54:11
  Dalav 13 A  www.3pm.se
  192 77 Sollentuna  08-594 732 70 eller 0703-72 74 50
  Sverige  Kontakta mig

  
  
  MENY

3pm

Info

System
  KUNDER OCH PARTNERS


  


     


TJÄNST - LEVERANTÖRSFAKTUROR

Åter

 • 3pm erbjuder en effektiv och professionell hantering av dina leverantörsfakturor.
 • Vi scannar leverantörsfakturan och med detta ger vi ditt företag ökad kontroll och lägre kostnader för leverantörsfakturaprocessen.
 • Genom användandet av våra internetapplikationer krävs ingen installation hos er. Systemet är tillgängligt omgående.
 • Du betalar per faktura m.a.o - dina kostnader blir rörliga. Ni kan fokusera på kärnverksamheten och slippa resursproblem.
 • Du har full kontroll på förfallodatum och kan på så sätt undvika risken för dröjsmålsräntefakturor.

  Hur går det till ?


 1. Fakturan skickas till en scannercentral. Där scannas och tolkas dina fakturor och fakturabilagor.
  Fakturan tolkas (letar fram erforderlig data) och en digital bild skapas.
  Tolkad data läses in i systemet för kontroll och godkännande.
  Originalfakturan och följesedlar läggs i nummrerade lådor för arkivering.

 2. Fakturan konteras. Detta kan göras med stöd av förberedda konteringsmallar som automatiskt konterar fakturan.

 3. Attest görs av behörig (som blivit informerad via mail att det finns fakturor att attestera).
  Möjlighet, att begränsa attestbelopp och att lägga upp backuper för attestanten, finns.
  Fakturan attesteras med en enkel knapptryckning. Attestsen lagras i systemet.

 4. När fakturan är attesterad går den till funktioner för utbetalningsplanering.
  Förfallodagar och andra tidsfrister följs upp och fakuran godkänns för utbetalning.
  Utbetalningen görs sedan via Bankgirocentralen (Leverantörsbetalning) eller Nordea/Postgirot (GiroDirekt)

  Leverantörsreskontran är integrerad med vårt e-inköpssysem.

Kontakta mig för mer information