3pm it AB
 2024-06-15  18:53:32
  Dalav 13 A  www.3pm.se
  192 77 Sollentuna  08-594 732 70 eller 0703-72 74 50
  Sverige  Kontakta mig

  
  
  MENY

3pm

Info

System
  KUNDER OCH PARTNERS


  


     


SYSTEMUTVECKLING

Åter

  • Tag hjälp av våra erfarna konsulter för att ta bygga internetbaserade applikationer
  • Vi har stor erfarenhet på att bygga databasdrivna system som trots stora volymer fungerar bra över nätet.
  • Vi arbetar med Microsoft - .Net (ASP/SQL-Server/VB)

Kontakta mig för mer information