3pm it AB
 2024-03-01  14:00:05
  Dalav 13 A  www.3pm.se
  192 77 Sollentuna  08-594 732 70 eller 0703-72 74 50
  Sverige  Kontakta mig

  
  
  MENY

3pm

Info

System
  KUNDER OCH PARTNERS


  


     

  EXAKT
  ELEGANT
  FINANS
  EXCELLENT
  TAXI
  EXPRESS
  EXPERT
  HANDDATOR
TJÄNST - FAKTURABELÅNING

Åter

  • Med våra faktureringssystem kan du med lätthet överföra / sälja dina fakturor till ett finansbolag. Finansbolaget får omgående fakturan - utan fördröjning av postgång och andra administrativa omständigheter. Utbetalningstidpunkt visas sedan i systemet.
  • Systemet korrigerar automatiskt fakturan till Finansbolagets post- och bankgironummer samt med lämplig överlåtelsetext.
  • Avgifter och räntor från finansbolaget visas i ett avräkningsbesked och visas dessutom i samband med registreringen av betalningen i kundreskontran.
  • Den stora fördelen ligger naturligtvis i att snabbheten i hela processen ökats maximalt.

Kontakta mig för mer information