3pm it AB
 2024-06-15  19:57:01
  Dalav 13 A  www.3pm.se
  192 77 Sollentuna  08-594 732 70 eller 0703-72 74 50
  Sverige  Kontakta mig

  
  
  MENY

3pm

Info

System
  KUNDER OCH PARTNERS


  


     

  
e-HANDEL
e-INKÖP
e-UPLOAD
e-KUND
  
e-LEVERANTÖR
e-ÅTERFÖRSÄLJARE
e-KONTROLL LEV.FAKTURA
HANDDATOR
EXPRESS

Åter

Gemensamt för express-systemen är att de underlättar kommunikationen mellan olika parter. Exempel på dessa parter är Kunder, Leverantörer, Återförsäljare och Tjänsteleverantörer.

Systemgruppen innehåller strategiska system för att underlätta samarbete och öka effektiviteten mellan samarbetsparter.

Följande system ingår i Expressystemen:

Kontakta mig för mer information