3pm it AB
 2024-06-15  19:02:11
  Dalav 13 A  www.3pm.se
  192 77 Sollentuna  08-594 732 70 eller 0703-72 74 50
  Sverige  Kontakta mig

  
  
  MENY

3pm

Info

System
  KUNDER OCH PARTNERS


  


     

CRM
ÄRENDEHANTERING 
TIDRAPPORTERING 
LÖN
EXCELLENT

Åter

Excellentsystemen är hjälpmedel för specifika områden och problem.

Följande system ingår i Excellentsystemen:

 • CRM - ett system som riktar sig till dom som behöver skicka brev eller mail till ex.v. kunder, leverantörer, personal mm. Adressregister från externa källor men också egna register kan behandlas. Hjälpmedel för Utskick, Bearbetning, Historik m.m. finns i systemet för en effektiv hantering.   Läs Mer...
 • Ärendehantering - används av företag och myndigheter för att få kontroll på sina processer. Genom att definiera ett processflöde uppnår man säkerhet, kontroll och kvalitet i handläggningen.
  Några exempel där systemet passar utmärkt:
  • vid test av datasystem
  • vid systemunderhåll
  • vid felrapportering
  • vid ärendehantering i mydighetsutövande
    Läs Mer...
 • Tidrapportering - Kontakta oss för mer information
 • Lön - Kontakta oss för mer information

Kontakta mig för mer information