3pm it AB
 2024-06-15  20:17:59
  Dalav 13 A  www.3pm.se
  192 77 Sollentuna  08-594 732 70 eller 0703-72 74 50
  Sverige  Kontakta mig

  
  
  MENY

3pm

Info

System
  KUNDER OCH PARTNERS


  


     

BOKFÖRING
KUNDRESKONTRA
LEV.RESKONTRA
FAKTURERING
FAST FAKTURA
MEDLEMSREGISTER 
HYRESDEBITERING 
SYSTEM
EXAKT

Åter

e-xakt systemen är avsedda för företag som prioriterar enkelhet före bred funktonalitet. Du kommer snabbt igång och har mycket väl anpassade funktioner för ett mindre företags behov.

e-xakt-systemen består av en grupp av mycket väl integrerade system som jobbar tillsammans eller som separata moduler.

Följande system ingår i e-xakt.

Kontakta mig för mer information