3pm it AB
 2024-05-27  02:37:33
  Dalav 13 A  www.3pm.se
  192 77 Sollentuna  08-594 732 70 eller 0703-72 74 50
  Sverige  Kontakta mig

  
  
  MENY

3pm

Info

System
  KUNDER OCH PARTNERS


  


     

BOKFÖRING
KUNDRESKONTRA
LEV.RESKONTRA
FAKTURERING
FAST FAKTURA
MEDLEMSREGISTER 
HYRESDEBITERING 
SYSTEM
EXAKT LEVERANTÖRSRESKONTRA

Åter

Leverantörsreskontran är mycket passande som internetapplikation. Genom att använda scanningsfunktioner och behörighetssystem kan arbetsuppgifter fördelas på ett effektivt sätt.

Funktionaliteten kan kortfattat beskrivas enligt följande:

 • Behörighetssystem styr rättigheter vad gäller:
  • Godkännande
  • Kontering
  • Attest
  • Betalningsplanering
  • Utbetalning
 • Belopplgränser finns för:
  • Max attestbelopp
  • Max utbetalningsbelopp
 • Påminnelse-Mail kan skickas till en eller flera användare samtidigt
 • Processen, som avgör vem eller vilka som gör vad, bestämms med hjälp av attestgrupper där en eller flera användare ingår.
 • Scanning av leverantörsfakturor
  • En bild- och textfil skapas.
   - Textfilen används för uppdatering av reskontran
   - Bilden kopplas till reskontraposten och kan visas i samband med kontering m.m.
 • Ankomstregistrering och godkännande av mottagen faktura
  • Vid godkännande preliminärbokförs fakturan
 • Kontering - bokföring. Via mallar kan fakturan konteras automatiskt.
  • Kontoplan med ett delurval från hela kontoplanen
  • Periodisering kan göras ett valfritt antal perioder
 • Utbetalningsplanering kan göras med urval på
  • Levrantör
  • Förfallodatum
 • Betalning och Delbetalning
 • Betalfil till Postgiro eller BGC
 • En bokföringsfil (SIE-format) kan skapas till annat bokföringssystem
 • Fakturor och utbetalningar kan överföras till Excel - för analys och uppföljning

Kontakta mig för mer information