3pm it AB
 2024-06-15  19:33:39
  Dalav 13 A  www.3pm.se
  192 77 Sollentuna  08-594 732 70 eller 0703-72 74 50
  Sverige  Kontakta mig

  
  
  MENY

3pm

Info

System
  KUNDER OCH PARTNERS


  


     

RESKONT.FINANS
FACTORING
KONTRAKT
FINANS

Åter

Finansbranchen är hårt konkurrensutsatt. Detta kräver effektiva system - ofta med specifik funktionalitet. Våra system lever upp till kraven.

Alla finanssystem bygger på förutsättningen att det kan finnas tre parter som samarbetar. Dessa tre parter är:

  • Finansbolaget
  • Betalaren av lånet
  • Diskontör - den som säljer (belånar) fakturan eller avtalet
Information mellan dessa parter överförs via systemet. Alla parter har alltid samma information och alltid informerade om senaste status. Naturligtvis fungerar systemen även utan att det finns en "Diskontör" med.

Finansystemen är moduluppbyggda på ett sådant sätt som gör det lätt att installera och produktionssätta.

Ordval och definitioner kan skilja - därför en beskrivning av vad våra systemnamn står för.
Följande system ingår i finansgruppen:
  • Reskontrafinansiering: Belåning av hela eller delar av en reskontra. Ränta beräknas som ett dagssaldo.   Läs Mer...
  • Factoring: Belåning per varje faktura. Ränta beräknas per faktura.   Läs Mer...
  • Kontrakt: Hanterar lån med delbetalningar. Låneformer kan vara Avbetalning, Hyra, Leasing m.m. Ränta beräknas på restskuld eller med annuitet   Läs Mer...

Kontakta mig för mer information