3pm it AB
 2024-06-15  18:07:32
  Dalav 13 A  www.3pm.se
  192 77 Sollentuna  08-594 732 70 eller 0703-72 74 50
  Sverige  Kontakta mig

  
  
  MENY

3pm

Info

System
  KUNDER OCH PARTNERS


  


     

RESKONT.FINANS
FACTORING
KONTRAKT
RESKONTRAFINANSIERING

Åter

Reskontrafinansiering bygger på de två kundreskontrorna i e-xakt och e-legant.
Belåning kan sedan göras antingen med ett kreditnivå eller som en %-sats på obetalda fakturor.
Låntagaren kan alltid följa sitt avräkningskonto on-line.

Funktionaliteten kan kortfattat beskrivas enligt följande:

 • Urval och räntor
  • Urval av fakturor för belåning görs på kreditform.
  • Ränta sätts som två basräntor där tillägg görs.
 • In- och utbetalningar
  • Betalningar visas per dag och betalningsform (Pg/Bg mm)
 • Avgifter
  • Avgifter kan genereras som en månadsavgift och/eller som utbetalningsavgifter
  • Avgifter och räntor kan faktureras separat eller debiteras på "kontot"
 • Räntedebitering
  • Ränta debiteras per dag och med två räntesatser beroendet på om kontot är positivt eller negativt
  • Ränta för varje dag visas på kontot
 • Finasbolaget.
  • Finasbolaget kan följa sin likviditets utveckling varje dag.

Kontakta mig för mer information