3pm it AB
 2024-05-27  02:45:22
  Dalav 13 A  www.3pm.se
  192 77 Sollentuna  08-594 732 70 eller 0703-72 74 50
  Sverige  Kontakta mig

  
  
  MENY

3pm

Info

System
  KUNDER OCH PARTNERS


  


     

BOKFÖRING
KUNDRESKONTRA
LEV.RESKONTRA
FAKTURERING
FAST FAKTURA
MEDLEMSREGISTER 
HYRESDEBITERING 
SYSTEM
EXAKT BOKFÖRING

Åter

Förutom den manuella registreringen av bokföringstransaktioner väljer man om fakturor, inbetalningar, leverantörsbetalningar och aconto automatiskt skall bokföras.

Funktionaliteten kan kortfattat beskrivas enligt följande:

 • Ett fält (dimension) för registrering av konto samt ett textfält för valfri användning.
 • Informationen summeras till fyra olika nivåer:
  • Konto
  • SRU kod (för deklarationsändamål)
  • Koncern - kan användas för koncernrapportering, men är valfritt att använda för andra ändamål
  • KontoRapportkod - kan användas för valfri summering av kontogrupper eller konton
 • Avstämning
  • Stöd finns för att stämma av (avprickning) exempelvis bankkontot.
  • Stöd finns också för att stämma av balanskonton - typ personalfordringar.
 • Automatisk beräkning av sociala avgifter
 • Du kan ha brutet räkenskapsår
 • Budget kan registreras. Stöd finns för automatisk fördelning av ett belopp över året.
 • En 13:de månad för bokslutsdispositioner
 • Kontoplanen hjälper vi dig att lägga upp med hjälp av olika standardkontoplaner
 • Stöd för att under löpande bokföringsår gå över till Euro
 • Rapporter
  • Verifikationslista
  • Transaktionslista
  • Kontoutdrag
  • Balansräkning
  • Resultaträkning
  • Huvudbok
  • Momsdeklaration
  • Momsrapport
  • Överföring till Excel

Kontakta mig för mer information